× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Coaching og ledelse favoritt ikon

Annen utdanning
Dette kurset passer for de som har lyst til å lære mer om moderne ledelse og coaching for å kunne gjøre en bedre jobb.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Vi gjennomgår bl. a.:

bevisstgjøring av egen adferd/tendenser

egen utvikling

ulike typer coaching

ledelse og lederfunksjoner

coachingferdigheter og coachingkvaliteter

menneskesyn

verdier som vi tror på. Ulike lederstiler - situasjonsbetinget ledelse - motivering a medarbeidere - Hertzbergs og andres motivasjonsundersøkelser - kommunikasjon mellom leder og den som blir ledet - lederadferd/endring av adferd - for ventninger og krav - resultatfokus kontra prolemfokus -- lojalitet - bedriftskultur/kulturbærere - grunnleggende om spørsmålsteknikk og lytting - bruk av coachingmetoder i daglig ledelse - konflikthåndtering/vanskelige samtaler

Læringsmål

Formålet er å gjøre deltakerne tryggere og mer kompetente i rollen som leder og veileder.

Tilbys ved:

  • Hønefoss