× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barne- og ungdomsarbeider intensivt favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som har lang erfaring fra barne- og ungdomsarbeideryrket, men som ikke har tatt fagbrev.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Faget er delt inn i hovedområder:
Helsefremmende arbeid
Emnet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet.
Kommunikasjon og samhandling
Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.
Yrkesutøvelse
Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.
 

Læringsmål

Dette kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske prøven i faget jf. kompetansemålen fra lærerplanen.

Tilbys ved:

  • Hønefoss