× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barne- og ungdomsarbeider favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som ønsker å jobbe med barn i barnehage, barnepark, skole, SFO, klubber, kommunale etater m.m.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlige fagplaner for faget

Faget er delt inn i hovedområder:

Helsefremmende arbeid

Emnet handler om sammenhenger mellom fysisk og psykisk helse og aktiviteter for barn og unge. Videre handler det om ulike læringsaktiviteter som grunnlag for vekst og utvikling. Hovedområdet dekker også hygiene, forebygging av sykdom og førstehjelp. Holdninger til tobakk og rusmidler inngår i hovedområdet, og det gjør også forebygging av mobbing, diskriminering og kriminalitet.

Kommunikasjon og samhandling

Hovedområdet handler om kommunikasjon og samhandling med barn og unge. Videre handler det om utvikling av barn og unges selvfølelse, identitet og sosiale kompetanse. Gruppeprosesser og konflikthåndtering inngår også.

Yrkesutøvelse

Hovedområdet handler om ulike typer pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Aktiviteter knyttet til kunst og kultur, natur og miljø inngår i hovedområdet. Tilberedning av trygg og sunn mat for barn og unge er også med. Videre inngår relevante regelverk om taushetsplikt og personvern og om universell utforming av produkter og tjenester. Yrkesforståelse og yrkesetikk inngår.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget jf. kompetansemålene i læreplanen