× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Anleggsmaskinfører - teoridelen til fagbrevet favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som vil jobbe som anleggsmaskinfører. Du lærer bruk, håndtering og vedlikehold av maskiner som f.eks: gravemaskin, hjullaster og dumper.  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Faget bygger på de offentlige læreplanene i faget. Faget er delt inn i 4 hovedområder.

Maskiner og utstyr
Hovedområdet handler om arbeid med ulike typer masseflyttingsmaskiner og tilleggsutstyr. Det omfatter også vedlikehold og enkle reparasjoner. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner og utstyr står sentralt.Planlegging, stikking og nivellering
Hovedområdet handler om arbeidsvarsling, stikking og nivelleringsarbeid. Planlegging i henhold til tegninger og beskrivelser inngår også i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet kontroll av underlaget og sikring av fastmerker og utmålte punkter. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med stikking og nivelleringsarbeid inngår også.Vei, vann og avløp
Hovedområdet handler om enkle betongarbeider og grunnarbeider i forbindelse med oppbygging av veier, og graving av byggegroper. Det omfatter også grøftearbeid med tilhørende sikring, legging av rør og kabler og montering av kummer. Lasting og transport inngår i hovedområdet. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner står sentralt.Bransjelære
Hovedområdet handler om bedriftens oppbygging og kvalitetssystemer. Gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet. Profesjonell kundebehandling og service inngår også.
 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i anleggsmaskinførerfaget jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Asker