× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Allmennfaglig påbygning favoritt ikon

Annen utdanning
Allmennfaglig påbygging gir deg generell studiekompetanse slik at du kan søke studier ved universiteter og høgskoler.  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Folkeuniversitetet i Hallingdal tilbyr et opplegg som omfatter fagene: matematikk, norsk, naturfag, og historie. Kurset gjennomføres over ett skoleår på kveldstid. Det er mulig å melde seg på enkeltfag.

Engelsk og samfunnsfag settes opp i tillegg (56 + 15 timer), forutsatt nok deltakere.

Matematikk og naturfag Vg1 (24 + 12 timer ekstraundervisning) kan avtales for deltakere som også må ta eksamen i disse fagene, for å oppnå studiekompetanse.

Har du tatt Kunnskapsløftets Vg1 og Vg2 (eller Reform 94s GK og VK1) yrkesfaglig studieretning, så mangler du disse fagene for å oppnå studiekompetanse:

Matematikk  - læreplan Kunnskapsløftet 224 timer  - Vg1/Vg2 84 timer - 140 timer gjenstår

Naturfag  - læreplan Kunnskapsløftet 140 timer  -  Vg1 56 timer - 84 timer gjenstår

Historie  - læreplan Kunnskapsløftet 140 timer 

Norsk  - læreplan Kunnskapsløftet 393 timer - Vg1/Vg2 113 timer - 280 timer gjenstår

Engelsk og samfunnsfag er  dekket gjennom Vg1 og Vg2 for de som har bakgrunn fra yrkesfaglig studieretning.

NB! Er du under 23 år og ikke har fullført videregående skole (3 år på skole eller 2 år på skole + 2 år læretid), må du har gym og et programfag i tillegg for å oppnå studiekompetanse.

Beskrivelser av kostnader

28500 (prisen inkl. 4 fag)

Læringsmål

Etter kurset vil du være godt forberedt til å gå opp til privatisteksamen i norsk, matematikk, naturfag og historie. Se også beskrivelse av kompetansemålene i læreplanen for de ulike fagene.