× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Allmennfag påbygging favoritt ikon

Annen utdanning
Allmennfaglig påbygging gir deg generell studiekompetanse slik at du kan søke studier ved universiteter og høgskoler.  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Fagene de som har tatt Kunnskapsløftets Vg1 og Vg2 (eller Reform 94s GK og VK1) yrkesfaglig studieretning mangler for å oppnå studiekompetanse. Allmennfaglig påbygning.

Matematikk  - læreplan Kunnskapsløftet 224 timer  - Vg1/Vg2 84 timer - 140 timer gjenstår

Naturfag  - læreplan Kunnskapsløftet 140 timer  -  Vg1 56 timer - 84 timer gjenstår

Historie  - læreplan Kunnskapsløftet 140 timer 

Norsk  - læreplan Kunnskapsløftet 393 timer - Vg1/Vg2 113 timer - 280 timer gjenstår

Engelsk og samfunnsfag er  dekket gjennom Vg1 og Vg2.
NB! Er du under 23 år og ikke har fullført videregående skole (3 år på skole eller 2 år på skole + 2 år læretid), må du har gym og et programfag i tillegg for å oppnå studiekompetanse.

Beskrivelser av kostnader

29 500 for hele kurspakken. Timepris for

Læringsmål

Etter kurset vil du være godt forberedt til å gå opp til privatisteksamen i norsk, matematikk, naturfag og historie. Se også beskrivelse av kompetansemålene i læreplanen for de ulike fagene.

 

Tilbys ved:

  • Hønefoss