× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Veiledning og Coaching, Emne 3 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Om studiet

Studieplanen er delt inn i emner
Emne 3: Veiledning og coaching på ulike arenaer.
Emne 4: Veiledning og coaching i endrings- og utviklingspeosesser.
Av innholdet nevnes her:

Rollen som veileder/coach

Etikk

Likheter og ulikheter i veiledning og coaching

Empowerment og myndiggjøring

Relasjonsledelse

Konflikter og motstand

Den lærende organisasjon

Kompetanseutvikling

Les mer her.

Programplanen er under revisjon.

 

Læringsutbytte

Kvalifisere for veiledning og/eller coaching på ulike arenaer og  på organisasjonsnivå. Dette innebærer blant annet å fremme kunnskapsutvikling og legge til rette for utviklingsarbeid i praksis i privat og offentlig virksomhet.

Tilbys ved:

  • Lillesand