× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Veiledning og Coaching, Emne 3 favoritt ikon

Universitet og høgskole
Veiledning og coaching som kompetanseutvikling på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Den lærende organisasjon og arbeidsplassen som læringsarena.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30