× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spesialpedagogikk for ansatte i skole, SFO, og barnehage - grunnkurs favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset i Spesialpedagogiske emner passer for deg som har erfaring med barn og har behov for spesialpedagogiske grunnkunnskaper i ditt daglige arbeid.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

traumer og tilknytningsvansker

normalutvikling hos barn og unge

systemarbeid i spesialpedagogisk perspektiv

arbeid med sosial kompetanse hos barn og unge

lese- skrivevansker

minoritetsspråklige

Tourettes syndrom

 Autismespekterforstyrrelser

 Atferdsregulerende tiltak

Beskrivelser av kostnader

4900,- + 300,- i kompendie avgift

Læringsmål

Kurset tar sikte på å kvalifisere personer som jobber/vil jobbe med barn/enkeltelever med funksjonshemminger ved å gi dem innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer funksjonshemminger, knyttet til integrering i skole/SFO/barnehage.

Tilbys ved:

  • Arendal