× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Produksjonsteknik, årsenhet - klasserom på nett favoritt ikon

Annen utdanning
Produksjonsteknikere har ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene.  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen følger offentlige læreplaner og er delt inn i tre hovedområder.

Produksjon

Hovedområdet omfatter planlegging av arbeidet og klargjøring av materiale, produksjonsmaskiner og utstyr. Videre omfatter det innstilling av driftsparametere, oppstart av produksjonsanlegg, optimalisering av produksjon og betjening av styresystemer. Tilhørende anlegg for produkthåndtering og produktsammenstilling inngår også i hovedområdet. Sikker jobbutførelse står sentralt i hovedområdet.

Vedlikehold

Hovedområdet omfatter forebyggende vedlikehold knyttet til maskiner og anlegg. Videre omfatter det vedlikeholdsinspeksjoner etter instruks. Rengjøring og smøring inngår også.

Dokumentasjon og kvalitet

Hovedområdet omfatter bruk av teknisk dokumentasjon som grunnlag for planlegging, produksjon og vedlikehold. I tillegg dekker det valg av materialer og prosessmetoder med tilhørende beregninger. Helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring, med tilhørende registrering og avvikshåndtering, står sentralt i hovedområdet.

 

Beskrivelser av kostnader

kr. 23 500 for hele kurset

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i Produksjonsteknikkfaget. Se læreplan på udir.no

 

Tilbys ved:

  • Arendal