× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Personalpsykologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Dette spennende studiet gir deg kjennskap til sentrale personalpsykologiske emner, samt aktuelle utfordringer som bedrifter står ovenfor i forhold til HR arbeidet.

Studienivå

Lågare nivå

Om studiet

Emnet Personalpsykologi er sentralt innen det arbeidspsykologiske feltet hvor fokus er på individet i organisasjonen og oppfølging av den enkelte medarbeider.

Faget kan inngå som en del av bachelorgraden Arbeids- og organisasjonspsykologi eller i generell psykologi.

Studiet gir deg en grunnleggende innføring i sentrale og individuelle faktorer som påvirker individets atferd og prestasjon i en organisasjon. Du lærer og om aktuelle utfordringer som organisasjoner står overfor mht. personalledelse og utvikling av menneskelige ressurser i bedriften/organisasjonen.

Du lærer om følgende tema:

Betydning av emosjoner i arbeidslivet

Etikk i arbeidslivet

Gjennomtrekk (turnover) i arbeidslivet

 Karriereutvikling

Kjennetegn ved dyktige og udyktige medarbeidere

Individuelle forhold som påvirker atferd i jobbsammenheng

Læring og kompetanseutvikling i arbeidslivet

Lønn og belønningsmetoder

Persepsjon, attribusjon og beslutningstaking

Personlighetsfaktorer sin betydning for motivasjon og yting

Rekruttering og seleksjon

Individet i organisasjonen

Stress og traumer i arbeidslivet

Mangfoldsfaktorer («diversity») så som etnisitet, kultur og kjønn sin betydning i organisasjoner.

 

 

Læringsutbytte

Gjennom studiet får du en grunnleggende innføring i sentrale personalpsykologiske emner, samt aktuelle utfordringer som organisasjoner står ovenfor i forhold til rekruttering, utvelgelse, evaluering, utvikling og avvikling av arbeidstakere.

Tilbys ved:

  • Egersund

Lignende utdanninger