× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kontor og administrasjonsfaget-Klasserom på nett favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med service, kontorstøtte, administrasjons- og saksbehandling.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Dette lærer du

 

Faget er delt i tre hovedområder

 

Kontorservice

 

Programfaget omfatter virksomhetens organisering. Disse temaene inngår:

 

servicetilbud, kundebehandling

personalforvaltning, kontoradministrative oppgaver

enklere saksbehandling

kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten

kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice

håndtering av endring og utvikling i organisasjonen

helse, miljø og sikkerhet

 

 

IKT-tjenester

Programfaget omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. Disse temaene inngår:

 

sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt

veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette

 

 

Økonomi

Programfaget omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Disse temaene inngår:

 

bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon

oppgaver relatert til innkjøp, budsjett, regnskap, lønn og personal

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.   

 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i kontor- og administrasjonsfaget jf. kompetansemålene i læreplanen.

Tilbys ved:

  • Kvinesdal