× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spes.renh. i helsetj., deltid favoritt ikon

Fagskole
Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Helse med hovedfokus på smittevern.

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen i spesialrenhold gir deg opplæring i hygiene, mikrobiologi, praktisk smittevern og spesialrenhold, renhold av utstyr, instrument og anestesiutstyr og sterilisering.

Fordypningen gir deg kompetanse innen renhold og spesialrenhold samt å kunne ivareta spesialutstyr i helseinstitusjoner.

Utdanningen kvalifiserer til stillinger ved ulike avdelinger på sykehus, for eksempel operasjonsavdeling, intensivavdeling, akuttmottak, sterilsentral, isolasjonsavdeling. Du kan også jobbe på ulike psykiatriske institusjoner, sykehjem og i andre deler av kommunehelsetjenesten.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til ettårig fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag:

  • fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole
  • søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve
  • det kan gjøres opptak på grunnlag av realkompetansevurdering

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Lignende utdanninger