× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Verkstedsledelse, nettbasert favoritt ikon

Fagskole
Fordypningen utdanner ledere for bilbransjen med ulike fag som administrasjon, kommunikasjon, personal og kundebehandling, produksjonsplanlegging, teambygging, ledelse, salg, økonomi og markedsføring.

Studietempo

Deltid

Organisering

Nettstøtta

Søknadsfrist

15. april 2020

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Rask utvikling innen samferdselssektoren og kontinuerlig tilflyt av mer avansert teknologi innenfor mange av fagområdene i bilbransjen, stiller stadig større krav til bilbedriftene og deres ledere. For at framtidige ledere i bilbransjen skal kunne utvikle og beholde en helhetlig kompetanse til å lede deler i en kompleks kjøretøybedrift, stilles det store krav til at de ansatte med lederansvar har holdninger, kunnskaper og kompetanse som står i forhold til det ansvar vedkommende blir tillagt.

 

 

Undervisningsopplegg

Tilbudet er totalt 30 fagskolepoeng og er nettbasert med samlinger på skolen.

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: 1) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/ svennebrev 2) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger 3) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/ svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

 

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.