× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Arbeidstrening favoritt ikon

Folkehøgskole

Varighet

1 år

Opptakskrav

over 18 år

Studienivå

Frilynt folkehøgskole
Folkehøgskolene starter opptaket 1. februar hvert år.

Om studiet

Arbeidslivet neste? Vi tilbyr praksis med blant annet bakeri, kafédrift, bilpleie, «Jobbfrukt» og vaktmesterassistent. I tillegg har vi avtaler om utplassering ved lokale bedrifter.

Eleven får arbeidstrening og muligheter til å prøve ut ulike arbeidsområder. De får veiledning i å være i en arbeidssituasjon.

  • Arbeid: du som arbeidstaker, arbeidsmiljø, Helse, Miljø og Sikkerhet, NAV, arbeidsmarkedstiltak, førstehjelp, hygiene.
  • Bolig: Boformer, økonomi, innkjøp, kosthold, helse.
  • Fritid: Hvordan planlegge og disponere fritida.