× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Teori til fagprøven favoritt ikon

Annen utdanning
Du har kanskje prioritert jobb framfor skole og jobbet mange år innenfor et yrke? Det er ikke for sent å ta utdanning. Veien fra ufaglært og fram til et fagbrev er kortere enn du kanskje tror.

Organisering

 • Undervising ved lærestaden

Semester

2

Om utdanninga

Som voksen kan du ta fagbrev uten å være lærling. Det er Opplæringsloven § 3-5 som gir deg denne muligheten. Fagbrev etter denne paragrafen kalles praksiskandidat. All opplæring bygger på de samme læreplaner som brukes i offentlig videregående skole, men den er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har. Som voksen trenger du ikke ta fellesfagene matematikk, norsk etc.

Vi har teoriforberedende utanninger innen en rekke områder:

 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • Bilfaget
 • Byggdrifterfaget
 • CNC- Maskinteknikkfaget
 • Gjenvinningsfaget
 • Helsearbeiderfaget
 • Industriell matproduksjon
 • Industrimekanikerfaget
 • Kjemiprosessfaget
 • Kontor- og administrasjonsfaget
 • Logistikkfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Portørfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Reiselivsfaget
 • Renholdsoperatørfaget
 • Salgsfaget
 • Sveisefaget
 • Tømrer- mur- og betongfaget
 • Yrkessjåførfaget
 • Vaskerifaget

Studiets oppbygning

Læreplanen fastsetter hvilke teori- og praksiskrav som gjelder og målene beskriver hvilken kompetanse det er forventet at du skal inneha for å bestå først den skriftlige eksamenen og deretter den praktiske prøven. For å gå opp til fagprøven må følgende krav være oppfyllt: bestått den teoretiske eksamen på vg3 nivå, samtdokumentere minst 5 års relevant praksis i 100% stilling fra det fagområdet du skal ta fagprøve i. Den teoretiske prøven avlegger du som privatist. Du kan avlegge den teoretiske eksamen før all praksis er opparbeidet, og så melde deg opp til fag-/ svenneprøve når du kan dokumentere nok praksis.

 

Undervisningsopplegg

Gjennomføring: Undervisningen foregår 1 – 2 kvelder i uka, over 2 semestre. Utdanningen avsluttes med en offentlig tverrfaglig eksamen.
Utdanningene kan fint kombineres med jobb.

Oppstartsdatoer: Vår/høst ca. kl. 1700 – 2100 .
Se vår hjemmeside for dato og priser, eller kontakt oss pr. telefon.