× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykisk helsearbeid 19-21 favoritt ikon

Fagskole
Økt rekruttering av helse- og sosialpersonell og kompetansehevende tiltak er viktige virkemidler i opptrappingsplanen for psykisk helse.

Varighet

2 år

Studietempo

Deltid

Organisering

Undervising ved lærestaden

Kostnader

0

NOKUT

NOKUT-godkjent

Om studiet

Utdanningen legger vekt på at studentene skal opparbeide kompetanse i ulike psykiske problemer og lidelser, tilbud til hjelpetrengende, forebyggende helsearbeid i forhold til målgruppen, samhandling og kommunikasjon med andre faggrupper og brukere samt deres nettverk. Videre vektlegges evnen til å representere brukers rett til selvbestemmelse og medvirkning i forhold til seg selv, etisk refleksjon og evne til innlevelse i den psykiatriske brukers livssituasjon.