× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Våtromssertifisering. Grunnmodul og modul A favoritt ikon

Annen utdanning
Bygging og rehabilitering av våtrom kan by på en rekke utfordringer. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom og er utviklet av bransjen selv, ved Fagrådet for våtrom  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Kurset omfatter følgende emner:
Dette lærer du:
I  løpet av kurset lærer du  å redegjøre for praktiske løsninger som sikrer varige og tette våtrom i ditt fag og å følge
Byggebransjens våtromsnorm i praktisk arbeid.  Kurset tar for seg følgende temaGrunnmodul

¿  skader i våtrom og bakgrunn for BVN
¿  presentasjon av våtromsnormen og opplæringskravene

¿  hvem stiller krav til håndverkerne

¿  planlegging av utførelsen

¿  kontroll og dokumentasjon

¿  krav til materialer

¿  krav til oppbygging av våtrom (læreplanens hovedpunkt)Modul A 

¿ delen av BVN som spesielt omhandler eget fag

¿ hvilke godkjenningsordninger som gjelder for fagets produkter

¿ hvilke krav BVN stiller vedrørende konstruksjoner og/eller installasjoner innen eget fag

¿ hvilke krav NS 3420 stiller vedr. toleranseklasser

¿ hvordan utarbeide egne sjekklister og nødvendig dokumentasjon innenfor eget fagområde
Les mer i Felles læreplan for kurs i Byggebransjens våtromsnorm (BVN)
http://ffv.no/ResourceServlet/c373e939bd297355d18a00155d043c01

Læringsmål

Etter gjennomføring av kurset skal deltakerne:
- kunne redegjøre for praktiske løsninger som sikrer varige og tette våtrom.
- forstå hvor viktig det er med god planlegging og samarbeid mellom de ulike håndverkerne.
- ha fått inngående kjennskap til våtromsnormen (BVN).
- forstå betydningen av å gjennommføre kontroll- og dokumentasjonsrutiner.

Tilbys ved:

  • Oslo