× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tømrer intensivt favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som har lang erfaring fra tømreryrket, men som ikke har tatt svennebrev/fagbrev.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Dette lærer du

Faget er delt inn i to hovedområder.

Produksjon

Oppsettning av nye bygg med bruk av ulike typer materiale.

rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygninger

byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier

bruk av verktøy og maskiner

bruk av forhånds-godkjente løsninger og kvalitetssystem,

tegninger og beskrivelser og gjeldene regelverk

planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av arbeid.

kildesortering, avfallshåndtering

helse, miljø og sikkerhet.

Bransjelære

ulike typer materialer og deres bruksområder

bruk av beskrivelser og tegninger og dokumentasjon som inngår.

prinsipp for oppgradering av eldre bygninger og bygningsfysikk

faghistorie og etiske retningslinjer.

 

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. 

Læringsmål

Kurset forbereder deg til å avlegge den teoretiske prøven i tømrerfaget jf. kompetansemålene fra læreplanen. 
 

Tilbys ved:

  • Oslo