× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tømrer favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som vil jobbe som tømrer. Du lærer om bygging og montering av trekonstruksjoner. Fullført og bestått opplæring fører frem til svennebrev.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlige fagplaner for faget.

Faget er delt inn i to hovedområder.

Produksjon

Hovudområdet handlar om oppsetjing av nye bygg med bruk av ulike typar materiale. Det omfattar også rehabilitering og vedlikehald av eksisterande bygningar. Byggjeskikkar og sikring av estetiske og kulturelle verdiar står sentralt. Hovudområdet omfattar bruk av verktøy og maskiner, bruk av preaksepterte løysingar og kvalitetssystem, teikningar og beskrivingar og gjeldande regelverk. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av arbeid høyrer med. Hovudområdet dekkjer også kjeldesortering, avfallshandtering og helse, miljø og tryggleik.

Bransjelære

Hovudområdet handlar om ulike typar materialar og bruksområda deira. Bruk av beskrivingar, teikningar og dokumentasjon inngår. Prinsipp for oppgradering av eldre bygningar og bygningsfysikk høyrer med. Dessutan inngår faghistorie, kva plass faget har i samfunnet, og etiske retningslinjer.

 

 

 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i tømrerfaget jf. kompetansemålene fra læreplanen

Tilbys ved:

  • Oslo