× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Sikkerhetsfaget intensivt favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med sikkerhetstiltak, konflikthåndtering og sikringsarbeid. Som vekter kandu jobbe i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller store bedrifter som har ansatt egne vektere.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlig læreplan for Sikkerhetsfaget Vg3. En del teori fra læreplan Vg2 Salg, service og sikkerhet vil også bli gjennomgått.Sikkerhetsplanlegging
Hovedområdet omfatter planlegging av sikkerhetstiltak. Dette dekker risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra risikobildet knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige tiltakene er. Videre inngår utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og turnusplaner. Hovedområdet dekker også utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser. Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og utarbeidelse av tilbud er en del av hovedområdet.Sikkerhetsarbeid
Hovedområdet omfatter det å utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder. Videre omfatter hovedområdet hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en trygg måte.

Rapportering
Hovedområdet omfatter det å dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter. Videre omfatter hovedområdet kvalitetssikring og lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten. Hovedområdet dekker også det å vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet.

Beskrivelser av kostnader

Kr 12.000,- inkl reg.avg.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i sikkerhetsfaget jf. kompetansemålene fra læreplanen

Tilbys ved:

  • Oslo