× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Regnskap med eAccounting favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som vil lære å føre enkelt regnskap, og er egnet for små bedrifter og foreninger. Det gir et godt grunnlag for å studere regnskap på høyere nivå.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

 Kurset tar for seg de generelle regnskapsprinsipper og regler for bokføring. Du lærer å føre vanlige kostnader og inntekter, lønn og personalkostnader, inn- og utgående faktura og reskontro, samt mva avslutning. Du lærer videre enkel avslutning både for enkeltmannsforetak og aksjeselskap, samt føring av skattekostnad. I kurset inngår også enkel kalkyle og nøkkeltall.-

Læringsmål

Elevene får en grundig innføring i regnskapsfaget med opplæring i manuell føring, postering, avstemming og avslutning av årsregnskap. Kurset gir grunnlag for alle som trenger en viss regnskapsforståelse i sitt daglige arbeid, eller de som har tenkt å ta videre utdanning.

Tilbys ved:

  • Oslo