× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning favoritt ikon

Fagskole
Fagskoleutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike funksjonshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.  

Om studiet

Fagskoleutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike psykiske funksjonshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner. Du får kunnskap om både utviklingshemming generelt, psykisk helse og ansvarsområdene i helsetjenestene. 

Utdanningen går på deltid over to år og kan fint kombineres med arbeid. Undervisning og veiledning foregår på dagtid to til tre dager i uken cirka hver tredje uke. Du er i praksis 50 dager i løpet av utdanningen. Praksis kan du ta på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innen fagfeltet.

Fullført utdanning gir 60 fagskolepoeng.

Utdanningen består av disse emnene:

felles grunnlagsmodul

syndromer, diagnoser, demens, målrettet miljøarbeid, lovverk/individuell plan

utviklingshemming, psykisk lidelse og alderdom

organisering, system og ledelse

fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Utdanningen er godkjent av NOKUT

Ønsker du mer informasjon om utdanningen?
* Last ned produktark (PDF).