× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Produksjonsteknikk - klasserom på nett favoritt ikon

Annen utdanning
Produksjonsteknikere har ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene.  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Undervisningen bygger på de offentlige læreplanene for faget

Råvarer, produksjon og kvalitet

Hovedområdet handler om råvarer og produksjon av ulike typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. I tillegg er kvalitetsstyring og kvalitetskontroll sentrale områder. Det omfatter også personlig hygiene, næringsmiddelhygiene og bekjempelse av insekter og andre skadedyr.

Maskiner og utstyr

Hovedområdet handler om bruk og vedlikehold av bedriftens maskiner, utstyr og styringssystemer. I hovedområdet inngår også samarbeid med aktuelle støttefunksjoner.

Bransje, bedrift og miljø

Hovedområdet handler om bransjens og bedriftens rammevilkår, bedriftens forretningsidé, organisering og plass i samfunnet. Det legges også vekt på bedriftens ansvar for helse, miljø og sikkerhet.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i Produksjonsteknikkfaget. Se læreplan på udir.no

 

Tilbys ved:

  • Sandvika