× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Motivasjonspsykologi favoritt ikon

Universitet og høgskole
Deltidsstudiet Motivasjonspsykologi gir deg kunnskap om hvordan du kan fremme læring og øke de menneskelige prestasjonene på din arbeidsplass.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

15

Om studiet

Studiet fokuserer på

Hvordan motivasjon er en viktig forutsetning for læring

Ulike typer motivasjon (selvoppfatning, makt, intimitet)

Strategier for sterkere og mer hensiktsmessig motivasjon og ytelse

Motivasjon som et uttrykk for individuelle forskjeller i personlighet og/eller som tilpasning til omgivelsenes forventninger

Sammenhengen mellom motivasjon, mestring og selvoppfatning

Sammenhengen mellom læringsmiljøet og motivasjon

Ledelse og inspirasjon, ledelse og personlighet

Ulike lederstiler og sammenhengen med trivsel, motivasjon og helse

Studiet kan inngå i en bachelorgrad, for eksempel bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Ønsker du mer informasjon om utdanningen? Last ned produktark (PDF).

Læringsutbytte

Faget skal gi en systematisk innføring i hvordan menneskelig motivasjon og ytelse er resultat av samhandling mellom individets atferd, personlige forhold og forhold i miljøet.

Hovedvekten legges på de tankemessige prosessers betydning, slik som strategier (læringsstrategier og kognitive strategier), egne forventninger om mestring og egne årsaksforklaringer ved suksess eller nederlag i skole, arbeid og på andre prestasjonsrelaterte områder.

Tilbys ved:

  • Oslo