× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Miljøarbeid innen rus favoritt ikon

Fagskole
Studiet skal kvalifisere til arbeid med mennesker som har behov for pleie og omsorg innen rusproblematikk innenfor kommunal-, sosial- og spesialisthelsetjenesten.  

Om studiet

Utdanningen går på deltid over to år og kan fint kombineres med arbeid. Undervisning og veiledning foregår på dagtid med samlinger av 3 dager, en til to ganger per måned. 

Utdanningen består av disse emnene:

* felles grunnlagsmodul
* grunnlagstenkning og lovverk innen rusforebyggende arbeid og rusbehandling/miljøarbeid
* teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid, relasjonskompetanse og psykososialt arbeid
* organisering, system og ledelse
* fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Du er i praksis 50 dager igjennom hele utdanningen. Praksis er delt inn to perioder og kan gjennomføres på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innen fagfeltet.

* Last ned produktark (PDF).