× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Mesterutdanning-Bedriftsledelse-Fredrikstad favoritt ikon

Annen utdanning
Har du fag- eller svennebrev? Ønsker du å starte for deg selv eller få en ledende stilling? Et mesterbrev kan være løsningen! Gi deg selv et forsprang: Start nå!

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Bedriftsledelse er den første delen av Mesterutdanningen. Læreplan finnes på www.mesterbrev.no.

Faget er felles for alle håndverksfag, og går over to semestre. Læreplanen er utarbeidet slik at den sikrer tverrfaglighet og drar nytte av studentenes erfaring fra arbeidslivet.

Faget består av tre integrerte deler:

Organisasjon og ledelse gir det teoretiske grunnlaget for forståelsen av hvordan en organisasjon fungerer. Samarbeid mellom mennesker og personlig utvikling i samhandling med andre er viktige stikkord her.

Markedsføringsledelse er viktig del av bedriftens virksomhet. Her analyseres sterke og svake sider for å finne frem til bedriftens konkurransefortrinn og forbedringspotensial.

Økonomistyring skal sikre kontroll med bedriftens kostnader og gir et godt grunnlag for faglig kalkulasjon. I tillegg lærer du budsjettering som grunnlag for bedriftens økonomiske planlegging.

Beskrivelser av kostnader

Kr 23.300 + 2000,- i reg. avgift (denne

Læringsmål

Etter utdanningen skal du ha tilegnet deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i ledelse, økonomi og markedsføring slik at du kan inneha en lederfunksjon og drive håndversbedrift.

Gjennom studiet vil du jobbe med prosjektoppgave hvor teori, praksis og erfaringer knyttes sammen.

Tilbys ved:

  • Fredrikstad