× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Logistikkoperatør 2 sem favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som vil jobbe i transportbransjen med kunde-ordrebehandling og forsendelser av gods.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Undervisningen bygger på de offentlige læreplanene i faget. Faget er delt inn i to hovedområder.

Eksternlogistikk

Hovedområdet omfatter behandling, klassifisering og dokumentasjon av varer og gods ved transport til og fra handels- og produksjonsbedrifter og gods- og personterminaler. Hovedområdet omfatter sikre, miljøvennlige, effektive og lønnsomme logistikktjenester. Eksternlogistikk dreier seg om manuell og maskinell lasting og lossing av transportmidler. Videre inngår klargjøring for forsendelse og midlertidig lagring, lastsikring, vektberegning av transportenheter og beregning av framføringstider. Enklere vedlikehold av utstyr og hjelpemidler inngår i hovedområdet. Hovedområdet omfatter service og kundebehandling.

Internlogistikk og lagerhold

Hovedområdet omfatter varestrømmen i en handels- og produksjonsbedrift og på en gods- eller personterminal. I hovedområdet inngår lagerkostnader og registrering av varer inn og ut av lager. Hovedområdet omfatter forhold som påvirker bedriftens produktivitet og lønnsomhet og logistikkfunksjonens plass i en produksjonsprosess. Videre omfatter det bruk av manuelt og automatisert utstyr til produksjon og interntransport. Helse, miljø og sikkerhet, service og kundebehandling og nasjonalt og internasjonalt regelverk om befordring av gods og bagasje inngår i hovedområdet.

 

Beskrivelser av kostnader

Kr 23.500,- fordelt på 2 sem. (inkl kr 2

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i logistikkfaget, jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Sandvika