× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kurs i nasjonale fag Vår 2018 favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset  i nasjonale fag er obligatorisk for å få autorisasjon i Norge for ulike grupper helsepersonell som har utdanning fra land utenfor EU/EØS- området.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Oppbyggingen og organiseringen av helse og sosialtjenesten

Emnet tar for seg struktur, definisjoner og begreper, finansiering og prioriteringer, forebyggende helsearbeid samt yrkesspesifikk rolle og funksjon med hovedfokus på

Spesialisthelsetjenesten

Kommunehelsetjenesten

Pasient og brukerorganisasjoner

Helse- og sosialrett

Emnet handler om relevante lover og forskrifter med spesiell vekt på dokumentasjon, taushetsplikt, pasientrettigheter og relevante trygdeordninger. Vi ser spesielt på lov om helsepersonell, lov om pasientrettigheter og folketrygdloven

 

Kulturforståelse

Emnet tar for seg  yrkesetiske retningslinjer, norske tradisjoner, kosthold og norsk væremåte

 

Nasjonale satsingsområder

Under dette emnet ser vi på prioriterte områder innen helsetjenesten som psykisk helsevern, rusomsorg, eldreomsorg, kreftomsorg og habilitering / rehabilitering

 

Håndtering av legemidler

Emnet tar for seg regelverk, rekvireringsrett og praktisk trening i legemiddelregning

Læringsmål

Etter kurset skal du være godt forberedt til å avlegge eksamen i nasjonale fag.

Tilbys ved:

  • Hamar