× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kreftomsorg og lindrende pleie favoritt ikon

Fagskole
Utdanning innen Kreftomsorg og lindrende pleie gir deg kunnskap om alvorlige sykdommer. Du vil også få opplæring i hvordan du skaper trygge relasjoner til pasienter og pårørende som er i en livskrise.  

Om studiet

Utdanningen er delt i fem emner:

Felles grunnlagsmodul

De vanligste kreftdiagnoser og behandlingsformer av disse

Rehabilitering og lindrende omsorg

Organisering, system og ledelse

Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Studenten er i praksis 50 dager i løpet av  utdanningen. Praksis kan gjennomføres på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innen fagfeltet.

Fullført utdanning gir deg 60 fagskolepoeng.