× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

JUS 1111 + JUS 1211, 1. sem Privatrett I og II Kveld, Oslo favoritt ikon

Universitet og høgskole
1. avdeling rettsvitenskap tilsvarer, sammen med ex.phil, første året av femårige mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

50

Om studiet

1. avdeling er delt opp i fagene Privatrett I og Privatrett II.

Privatrett I består av følgende emner:

Innføring i juridisk metode (1 stp)

Avtale- og kjøpsrett (10 stp)

Erstatningsrett (9 stp)

Privatrett II består av følgende emner:

Innføring i rettsstudiet (7 stp)

Fast eiendoms rettsforhold (11 stp)

Familie- og arverett (12 stp)

 

Læringsutbytte

På dette studiet i jus får du kjennskap til sentrale privatrettslige områder. Etter kurset skal du kunne drøfte løsninger på praktiske, konkrete problemstillinger i samsvar med fagtradisjonen. Undervisningen forbereder deg til eksamen ved Universitetet i Oslo.

Tilbys ved:

  • Oslo