× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

IKT-servicemedarbeider favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med systemdrift, brukerstøtte og tjenesteutvikling innen IKT.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen skjer i henhold til offentlig læreplan for faget. Faget er delt inn i tre hovedområder.

Systemdrift og systemovervåking

Hovedområdet omfatter systemdrift i henhold til avtaler om leveranse av IKT-tjenester og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet. Oppsett av arbeidsplass og gjennomføring av systemendringer i tråd med gjeldende regelverk inngår i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet feilhåndtering, kvalitetsarbeid og overvåking av systemdrift.

Bruker- og driftsstøtte

Hovedområdet omfatter service i bruker- og driftsstøtte i samsvar med gjeldende regelverk for personvern og virksomhetens etiske retningslinjer. Videre inngår kommunikasjon på norsk og engelsk med brukere, leverandører og fagpersonell gjennom ulike medier. Lokalisering av feil, utarbeidelse av brukerveiledninger og instrukser, gjennomføring av opplæring og veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester inngår i hovedområdet.

Tjenesteutvikling

Hovedområdet omfatter kartlegging av virksomhetens organisering og produksjon og hvordan bruk av IKT kan effektivisere arbeidsprosesser og bidra til å utvikle virksomheten. Videre dreier det seg om å avdekke behov, avstemme forventninger og stille krav i avtaler om leveranse av IKT-tjenester. Kost/nytte-vurdering

Læringsmål

forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i IKT-servicefaget jfr. kompetansemålene fra læreplanen.

 

Tilbys ved:

  • Ski