× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Helsefagarbeider intensivt favoritt ikon

Annen utdanning
Dette kurset passer for deg som ønsker å jobbe med praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Faget er delt inn i tre hovedområder:

1. Helsefremmende arbeid.

Hovedområdet handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Det handler videre om profesjonell helsehjelp, pleie, grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre dreier hovedområdet seg om sammenhenger mellom kroppens oppbygging og funksjoner og sykdomslære. Kultur som helsefremmende og mobiliserende tiltak, helse, miljø og sikkerhet, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser inngår i hovedområdet.

2. Kommunikasjon og samhandling.

Dette handler om hvordan kommunikasjon med mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelseog integritet står sentralt. Videre inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår i hovedområdet.

3. Yrkesutøvelse.

Handler om hvordan det helhetlige menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i hovedområdet. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Videre handle hovedområdet om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse- omsorgs- og sosialtiltak.

Læringsmål

Kurset forbedrer deg til å avlegge den teoretiske prøven i helsefagarbeiderfaget, jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Ski