× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Byggdrifter intensivt favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som vil jobbe som vaktmester/byggtekniker. Du lærer om drift, kontroll og ettersyn av bygninger og installasjoner. Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Bransjelære
Hovedområdet handler om hvilke kunnskaps- og ferdighetsområder byggdrifteren må anvende for å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver.
Typiske kunnskaps- og ferdighetsområder er lover, forskrifter og standarder innen bygg. Videre handler det om kjennskap til funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold). Kommunikasjon med andre faggrupper inngår også i hovedområdet. Hovedområdet handler om kunnskaper om tverrfaglig systemkompetanse. Den skal dekke alle installasjoner i bygget vedr. sikkerhet, brukernes helse og velvære og levetiden på de tekniske installasjonene.

Drift og vedlikehold
Hovedområdet handler om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner, andre innendørs installasjoner og utendørs installasjoner. Videre handler det om forebyggende vedlikehold og enkle reparasjoner som ikke krever annen spesiell fagkompetanse. En del av hovedområdet er også praktiske forhold ved energiovervåking og energiøkonomisering, samt avfallshåndtering. Forebyggende tiltak vedrørende brann og sikkerhet, samt dokumentasjon av egne arbeider inngår også i hovedområdet. En del av hovedområdet er bruk av FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) - og SD-programmer (sentral driftskontroll).

Beskrivelser av kostnader

Kr 14.000,- (inkl. 2000,- i reg.avg.)

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i byggdrifterfaget.

Tilbys ved:

  • Oslo