× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Betongfagarbeider favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med produksjon av plass-støpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Undervisningen bygger på de offentlige læreplanene i faget.

Produksjon

Hovedområdet handler om forskaling, støping og bygging med elementer. Det omfatter også planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon. Bruk av arbeidsbeskrivelser, tegninger og preaksepterte løsninger inngår. Valg, bruk og vedlikehold av verktøy, utstyr og materialer står sentralt. Kildesortering, ressursbruk og økonomisk bruk av materialer hører også med. I hovedområdet inngår egenskaper, framstilling og bruk av betong som byggemateriale. Helse, miljø og sikkerhet står sentralt.

Bransjelære

Hovedområdet handler om prinsippene for kapping og bøying av armeringsjern. Det omfatter også anvendelse av arbeidsbeskrivelser og valg av forskalingsmetoder. Planlegging og samhandling med aktørene på byggeplassen inngår. Fagets etiske retningslinjer, historiske utvikling og plass i samfunnet hører også med.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i betongfaget, jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Sandvika