× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barsel- og barnepleie favoritt ikon

Fagskole
Studiet kvalifiserer til arbeid med pleie og omsorg til fødende, barselkvinner, friske nyfødte barn, syke barn og deres pårørende.

Om studiet

Utdanningen kvalifiserer til arbeidsoppgaver som å assistere jordmor ved fødsel, ammeveiledning og pleie av nyfødte, premature og barn i alle aldre.

Utdanningen går på deltid og kan fint kombineres med jobb. Undervisning og veiledning går på dagtid to til tre dager i uka cirka hver tredje uke. 

Fagutdanning i barsel- og barnepleie består av fem emner:

felles grunnlagsemne

svangerskapet

fødsel og barseltid

barnesykepleie

fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Du er i praksis 70 dager (14 uker) i løpet av utdanningen. Praksis er 25 dager på fødeavdeling, 25 dager på barselavdeling og 20 dager på barneavdeling eller barneboliger.

Utdanningen er på nivå med høyskole og gir 60 fagskolepoeng.

Ønsker du mer informasjon om utdanningen? Last ned produktark (PDF).