× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Arbeids- og organisasjonspsykologi 1. sem favoritt ikon

Universitet og høgskole
Deltidsstudiet Arbeids- og organisasjonspsykologi tar for seg det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen, verdiskapning og helse i organisert arbeid.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Om studiet

Søker du kompetanse i det å forstå, ivareta og utvikle mennesker i organisasjonen? Gjennom dette studiet får du en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Studieenheten utgjør 30 studiepoeng og er første delemne til bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen. Gjennom studiet lærer du om:

psykologisk organisasjonsteori

kommunikasjon i organisasjoner

organisasjonsutvikling: læring eller omstilling?

konflikt og konflikthåndtering

ledelse og ledelsesfilosofiens historie

organisasjonskultur og organisasjonsklima

danning og utvikling i grupper og team

psykososialt arbeidsmiljø

jobb og familie

jobbtrivsel

motivasjon i jobbsammenheng

verdien av det sosiale på jobben

individualitet på arbeidsplassen

stress og helse i arbeidslivet

Arbeids- og organisasjonspsykologi passer godt som etter- og videreutdanning for deg som er leder, mellomleder, tillitsvalgt eller personalansvarlig i offentlig eller privat sektor. Studiet har stor praktisk nytteverdi.

Studiet går på deltid over to semestre. Undervisningen gjennomføres som klasseromsundervisning og/eller klasserom på nett.

Læringsutbytte

Målet med delfaget er å gi deg en grunnleggende innføring i organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Du tilegner deg kunnskaper om, og forståelse av, psykososialt arbeidsmiljø, organisasjonsutvikling, ledelse, mobbing og konfliktløsning. Delfaget er et redskap som har direkte relevans til din arbeidslivserfaring.

Tilbys ved:

  • Oslo