× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Anleggsmaskinfører favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som vil jobbe som anleggsmaskinfører. Du lærer bruk, håndtering og vedlikehold av maskiner som f.eks: gravemaskin, hjullaster og dumper.  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Faget bygger på de offentlige læreplanene i faget. Faget er delt inn i 4 hovedområder.

Maskiner og utstyr
Hovedområdet handler om arbeid med ulike typer masseflyttingsmaskiner og tilleggsutstyr. Det omfatter også vedlikehold og enkle reparasjoner. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner og utstyr står sentralt.Planlegging, stikking og nivellering
Hovedområdet handler om arbeidsvarsling, stikking og nivelleringsarbeid. Planlegging i henhold til tegninger og beskrivelser inngår også i hovedområdet. Videre omfatter hovedområdet kontroll av underlaget og sikring av fastmerker og utmålte punkter. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med stikking og nivelleringsarbeid inngår også.Vei, vann og avløp
Hovedområdet handler om enkle betongarbeider og grunnarbeider i forbindelse med oppbygging av veier, og graving av byggegroper. Det omfatter også grøftearbeid med tilhørende sikring, legging av rør og kabler og montering av kummer. Lasting og transport inngår i hovedområdet. Helse, miljø og sikkerhet i arbeid med maskiner står sentralt.Bransjelære
Hovedområdet handler om bedriftens oppbygging og kvalitetssystemer. Gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet inngår i hovedområdet. Profesjonell kundebehandling og service inngår også.
 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i anleggsmaskinførerfaget jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Oslo