× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Akvakultur favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset er for deg som vil jobbe med utvikling og drift av akvakulturanlegg. Du får forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon og naturens tålegrenser.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Faget bygger på de offentlige læreplanene i faget.

Røkting og drift

Hovedområdet omfatter røkting og drift av akvakulturanlegg. I dette inngår optimalisering av vekst og velferd gjennom hele produksjonssyklusen, der fôringsregime, hygiene og produksjonsstrategier er sentralt. Videre omfatter det oppbygging, virkemåte og drift av anlegg og redskaper, instrumenter og utstyr for produksjon. Helse, miljø og sikkerhet er en del av hovedområdet.

Produkt og kvalitet

Hovedområdet omfatter kvalitetssikringssystemer og prosedyrer i tilknytning til prosesser og produkter på arbeidsplassen. I dette inngår matvaresikkerhet, sporbarhet, standarder, sertifisering, produksjonsplaner og markedskrav til produkter. Hovedområdet dekker også risikovurdering og beredskapsplanlegging for anlegg, utstyr, oppdrettsorganismer og personell. Regelverk og standarder for oppdrettsvirksomhet er en del av hovedområdet.

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i Akvakulturfaget jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Ski