× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Aktivitør favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset passer for deg som ønsker å jobbe med å bruke aktiviteter individuelt og i gruppe for å motivere og stimulere til egeninnsats. Aktuelle aktiviteter kan være husflids- og håndverks-aktiviteter, daglige gjøremål, fysiske aktiviteter, fritidsaktiviteter og produksjonsrettede aktiviteter.  Aktivitørens kompetanse er primært rettet mot følgende brukergrupper: - eldre - psykisk utviklingshemmede - fysisk funksjonshemmede - psykisk funksjonshemmede.  

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Opplæringen følger offentlig godkjente læreplaner:

Aktivisering

Hovudområdet omfattar heile aktiviseringsprosessen. Dette gjeld ulike praktiske aktivitetar tilpassa funksjonsevne, behov og interesse hos brukarane. Hovudområdet dreiar seg om observasjon og vurdering av føresetnadene og funksjonsnivået til brukarane. Kommunikasjon med og motivasjon overfor brukarar og pårørande høyrer med. Konkretisering av idear og produktutvikling ut frå kva behov og mål brukarane har, høyrer også med i hovudområdet. Bruk av digitale verktøy er med. Gjeldande regelverk knytt til aktiviseringsarbeid inngår i hovudområdet.

Administrering

Hovudområdet omfattar administrering og dokumentasjon av aktiviseringa. Målsetjing og planlegging, refleksjon og vurdering knytt til aktiviseringsarbeid høyrer med. Det omfattar vidare kommunikasjon og presentasjon overfor samarbeidspartnarar av dei utsiktene aktiviseringa gir. Bruk av digitale verktøy inngår også. Hovudområdet dreiar seg om gjeldande rutinar og regelverk knytt til personvern og helse, miljø og tryggleik.

 

Læringsmål

Å forberede og kvalifisere deltakerne til å avlegge den teoretiske prøven i aktivitørfaget, jf. kompetansemålene fra læreplanen.

Tilbys ved:

  • Lillestrøm