YLBYGA

favoritt ikon
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Generell studiekompetanse (GENS) og:
Du må dokumentere: fag-/ svennebrev eller annen 3-årig yrkesutdanning i bygg-/anleggsfag og minimum 2 års relevant yrkespraksis etter opplæringen.