REALR2

favoritt ikon
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Generell studiekompetanse (GENS) og:
Du må dokumentere Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten Fysikk 1 + 2 eller Kjemi 1 + 2 eller Biologi 1 + 2 eller Informasjonsteknologi 1 + 2 eller Geofag 1 + 2 eller Teknologi og forskningslære 1 + 2.