POLITI

favoritt ikon
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Generell studiekompetanse (GENS) og:
Du må sende inn følgebrev, legeerklæring og uttømmende og utvidet politiattest innen 20. mars. For informasjon om hvordan du søker om politiattest, se http://www.phs.no/politiattest. Følgebrev blir tilgjengelig i «Meldinger» i nettsøknaden ca. 10. mars. Politiattest og legeerklæring med obligatoriske vedlegg må sendes pr. post sammen med følgebrevet. Legeerklæring finner du her: http://www.phs.no/legeerklaering. Øvrig dokumentasjon kan du laste opp i nettsøknaden innen 20. mars. Det stilles en rekke spesielle opptakskrav for opptak til Politihøgskolen. Det er viktig at du setter deg inn i den fullstendige oversikten over opptakskravene på www.phs.no/opptakskrav.