MEROD

favoritt ikon
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Generell studiekompetanse (GENS) og:
Du må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2.