LÆREAL

favoritt ikon
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Generell studiekompetanse (GENS) og:
Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og minst 35 skolepoeng og Matematikk R1 (eller S1 og S2) og enten Matematikk R2 eller Fysikk 1 og 2 eller Kjemi 1 og 2 eller Biologi 1 og 2 eller Informasjonsteknologi 1 og 2 eller Geofag 1 og 2 eller Teknologi og forskningslære 1 og 2.