Generell studiekompetanse

favoritt ikon
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kravkoden GENS, eller generell studiekompetanse, oppnås i videregående skole. Oppnås ved å gjennomføre videregående opplæring med en kombinasjon av fag og timetall etter visse kriterier. Gir mulighet til å søke på mange høgskole- og universitetsstudier.

Detaljene finner du hos Samordna opptak: Generell studiekompetanse