Generell studiekompetanse

favoritt ikon
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Du må dokumentere generell studiekompetanse uten tilleggskrav. Se også Samordna Opptaks informasjon om generell studiekompetanse