BYNTNU

favoritt ikon
× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Generell studiekompetanse (GENS) og:
Du må dokumentere minst 1 års relevant yrkespraksis. Dette kan være praksis fra utførende håndverker innen byggtekniske fag i forbindelse med oppføring eller rehabilitering av bygninger, ledelse på ulike nivåer av planlegging eller gjennomføring av bygningstekniske prosjekter og/eller offentlig forvaltning innen behandling av byggesaker. Yrkespraksis dokumenterer du med arbeidsattester. Tidsrom og stillingsandel må stå på attesten.