× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Webdesign - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i webdesign gir grunnleggende forståelse av hvordan moderne webløsninger designes og bygges slik at de fremstår som brukervennlige, robuste og nyttige. Studiet er spesielt rettet mot kandidater som ønsker en kombinasjon av praktiske og teoretiske fag for å bygge grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innenfor dette fagområdet.

Årsstudiet passer som et tillegg til andre utdanninger, eller det kan gi mulighet for å søke seg videre til relaterte bachelorutdanninger, blant annet til NTNU sin egen bachelorutdanning i webutvikling.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i webdesign

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
42.7 (ordinær)

Studieplasser

15

Søknadskode (SO)

194604