× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Voksnes læring - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Voksnes læring er et tverrfaglig fagområde som tar utgangspunkt i et utvidet læringsbegrep som inkluderer læring gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdeltagelse. Samfunnsendringer krever stadig omstilling, og læring utfordres på individ- og systemnivå.

Masterprogrammet i voksnes læring gir deg omfatter teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan du kan organisere, tilrettelegge og vurdere voksnes læring i utdanning, arbeidsliv og på andre arenaer. Studieprogrammet egner seg både for deg som ikke har yrkeserfaring og for deg som har yrkeserfaring på områder hvor forståelse for voksnes kompetanse og læring er sentralt. Med en mastergrad i voksnes læring kan du for eksempel jobbe med utrednings- og planleggingsarbeid, kurs- og opplæringsvirksomhet eller innenfor forskning og utviklingsarbeid.

Kvalifikasjon/tittel

Master i voksnes læring

Lignende utdanninger