× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning, psykisk helsearbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Psykisk helsearbeid er en samlingsbasert videreutdanning på 60 studiepoeng, som kan tas på fulltid (ett år) eller deltid (to år). Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde med fokus på psykisk helse. Faget omfatter tiltak for mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, familie og nettverk. Videreutdanningen gir deg en faglig kompetanse i psykisk helsearbeid som er bygd på vitenskapelig kunnskap. Studiet er lagt opp slik at du skal kunne jobbe ved siden av, så lenge jobben kan tilpasses studiene. Heltidsstudiet krever omtrent 40 timer arbeid pr. uke, og deltidsstudiet krever omtrent 20 timer arbeid pr uke.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i psykisk helsearbeid