× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning, psykisk helsearbeid favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Psykisk helsearbeid er en videreutdanning 60 studiepoeng som kan tas på fulltid (ett år) eller deltid (to år). Psykisk helsearbeid er et fag- og praksisområde med fokus på psykisk helse. Faget omfatter tiltak for mennesker med psykiske lidelser og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, familie og nettverk. Studiet gir en faglig kompetanse i psykisk helsearbeid som er bygd på vitenskapelig kunnskap.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i psykisk helsearbeid