× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Ved flere norske hjertemedisinske og karkirurgiske avdelinger arbeider det i dag ultralydteknikere som er opplært internt eller har utdanning fra utlandet. Videreutdanningen i ultralyd av hjerte og kar ved NTNU ble etablert i 2010, etter at det ble registrert et økende behov for personell som utfører rutinemessige ultralydundersøkelser av hjerte og kar. Det norske kardiologiske miljøet har vært positive til en slik utdanning og har bidratt i etablering og utforming av en formalisert utdanning i medisinsk ultralydavbildning av hjerte og kar.

 

Det er kardiologer og karkirurger som har spesialistkompetanse på henholdsvis hjertemedisin og karkirurgi. En ultralydteknikers oppgave er ikke å stille diagnoser, men å fremstille bilder, rapportere og overlate videre analyse til spesialisten. Hensikten med å utdanne personell innen ultralyd av hjerte og kar, er at disse skal kunne avlaste spesialisten ved å gjøre standardiserte opptak, ta del i opplæring av nytt personell og inneha en særskilt kompetanse på apparatur og teknologi som komplementerer spesialistens kliniske og medisinske kompetanse. Hovedfokus vil være på ultralydteknologi, apparatlære, ergonomi og bildeframstilling av hjerte og kar.

 

Hvert semester innledes med en samling på campus i Trondheim med forelesninger og ferdighetstrening, og følges deretter opp med teoretiske leksjoner og arbeidskrav på nett. Deltakelse på samlinger og praksisstudier er obligatorisk.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar