× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

60

Om studiet

Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar ble etablert i 2010 etter at det ble registrert et økende behov for personell som utfører rutinemessige ultralydundersøkelser av hjerte og kar. Fra og med 2014 ble utdanningen delt i to studieretninger; en for hjerte- og en for karultralyd.

 

Studiet gir en formell kompetanse på 60 studiepoeng (ECTS) og tilbys som et nettbasert deltidsstudium. Normert studietid er 2 år (15 studiepoeng pr semester)med progresjon tilsvarende halv fart, det vil si en forventet studieinnsats på ca. 20 timer per uke (gjennomsnittlig gjennom året). Studentens samlede arbeidsinnsats fordeles på praksis, forelesninger, veiledning, øvinger, selvstendig arbeid, eksamensgjennomføring med mer.

Kvalifikasjon/tittel

Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar